GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal
Confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal reprezinta una dintre preocuparile principale ale Glory Silver SRL, cu sediul in Oradea, Str. Redutei, nr. 6 jud.Bihor. Prin urmare, Glory Silver SRL urmareste in permanenta asigurarea prelucrarii datelor cu caracter personal in stricta conformitate cu principiile privind protectia datelor.

Monitorizarea respectarii cerintelor legale in acest domeniu este asigurata inclusiv de catre responsabilul cu protectia datelor desemnat in cadrul Glory Silver SRL

Glory Silver SRL, avand urmatoarele date de contact: office @glory.ro. Prezenta politica de confidentialitate vizeaza datele cu caracter personal ale clientilor

Glory Silver SRL si ale celorlalti utilizatori ai acestei pagini de internet, inclusiv ai contului Glory.ro. Prin date cu caracter personal se intelege orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, colectate prin intermediul acestei pagini de internet Glory.ro.

Scopurile prelucrarii:
Datele dumneavoastra cu caracter personal furnizate voluntar pe orice alta cale pusa la dispozitie pe Glory.ro sunt prelucrate de catre Glory Silver SRL in urmatoarele scopuri:

2.1 pentru indeplinirea obligatiilor legale care revin in sarcina Glory Silver SRL in contextul serviciilor prestate, prin contul Glory.ro sau aceasta pagina de Internet, inclusiv pentru procesarea solicitarilor dumneavoastra formulate prin intermediul contului Glory.ro sau acestei pagini de Internet sau efectuarea verificarilor si formalitatilor aferente incheierii contractului de prestari servicii cu Glory Silver SRL;

Prin completarea datelor in formularele disponibile pe Glory.ro, Cumparatorul declara si accepta neconditionat ca datele sale personale sa fie incluse in baza de date a Glory Silver SRL si isi da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate.

2.2 pentru desfasurarea relatiei contractuale dintre Glory Silver SRL si dumneavoastra, inclusiv in scopul executarii contractului de prestari servicii, facturarii si distribuirii facturilor, informarea Clientilor/Cumparatorilor privind situatia Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea Comenzilor, rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o Comanda, la Bunurile si sau serviciile achizitionate; corespondentei cu dumneavoastra, recuperarii eventualelor creante, precum si protejarii oricarui interes legitim al Glory Silver SRL, pe cale administrativa sau judiciara, cesiunii de creante catre terte parti, primirii si gestionarii solicitarilor dumneavoastra, precum si conformarii cu cerintele legale privind arhivarea;

2.3 pentru activitati de marketing direct şi publicitate pentru produsele si serviciile Glory Silver SRL, sau ale partenerilor/ afiliatilor Glory Silver SRL, (e.g. oferte de produse/ servicii) prin promovarea celor mai potrivite produse si servicii ale Glory Silver SRL, sau ale partenerilor/ afiliatilor Glory Silver SRL, inclusiv prin transmiterea de catre Glory Silver SRL a unor comunicari comerciale in acest scop. Acolo unde este cerut de lege, aveti posibilitatea de a va exprima consimtamantul expres cu privire la utilizarea datelor dumneavoastra in acest scop si primirea de comunicari comerciale prin bifarea casutelor corespunzatoare in Glory.ro;

2.4 in scopul determinarii si evaluarii intereselor si preferintelor dumneavoastra, utilizand mijloace automate si/ sau neautomate, in vederea generarii de oferte personalizate. Prin exprimarea consimtamantului dumneavoastra la momentul bifarii casutei corespunzatoare in contul Glory.ro, sunteti de acord ca Glory Silver SRL sa utilizeze tehnici informatice care pot duce la producerea unor efecte juridice in relaţia cu dumneavoastra sau care pot atrage anumite efecte cu un impact semnificativ in relaţia cu dumneavoastra. Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop prezinta beneficiul de a va oferi un serviciu cat mai apropiat de nevoile si interesele dumneavoastra, dar si de a va sugera unele alegeri cu privire la produsele/ serviciile Glory Silver SRL sau afiliaţilor/ partenerilor Glory Silver SRL;

2.5 in scopul evaluarii gradului dumneavoastra de satisfactie cu privire la produsele/ serviciile Glory Silver SRL;

2.6 in scopul unor analize statistice ce nu implica crearea de profiluri individuale.

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea postei electronice (e-mail, SMS). Important: conform art. 8, alin.1 din Regulamentul UE 679/ 2016 nicio societate comerciala nu are permisiunea de a colecta date personale ale persoanelor care nu au varsta de 16 ani impliniti.

Prelucrarea datelor in alte scopuri decat cele contractuale si legale, o vom realiza numai in functie de alegerile tale.

Temeiul juridic al prelucrarilor

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scopurile de mai sus are la baza:

3.1 obligatiile legale care revine in sarcina Glory Silver SRL ca urmare a operaţiunilor prin intermediul acestei pagini de internet sau contului Glory.ro;

3.2 incheierea, respectiv executarea contractului de prestari servicii incheiat cu Glory Silver SRL;

3.3 interesul legitim al Glory Silver SRL de a-si promova produsele si/ sau serviciile;

3.4 consimtamantul dumneavoastra in ce priveste activitatile de marketing/ publicitate si alte prelucrari pentru care legislatia in domeniu prevede obligativitatea obtinerii consimtamantului.

In masura in care ati exprimat consimtamantul dumneavoastra cu privire la o anumita prelucrare, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment.

Durata prelucrarii

Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus si ulterior potrivit cerintelor din politicile noastre interne si in conformitate cu cerintele legale.

Datele vor fi sterse automat la solicitarea utilizatorului prin dezabonare, prin lipsa confirmarii acceptului de prelucare la 30 zile de la inscriere sau se sterg manual prin cerere scrisa.

Durata pentru care se colecteaza, prelucreaza si folosesc datele personale este de 12 luni de la data confirmarii, dupa care se va solicita din nou acordul.

Dezvaluirea datelor cu caracter personal

in contextul indeplinirii scopurilor de prelucrare, Glory Silver SRL poate dezvalui datele astfel colectate catre partenerii sai contractuali, catre afiliatii sai, catre persoane imputernicite care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pe seama Glory Silver SRL ori catre autoritatile publice centrale/ locale, in urmatoarele cazuri:

pentru administrarea, intretinerea, personalizarea si imbunatatirea acestei pagini de internet, inclusiv a contului Glory.ro si a serviciilor derulate prin intermediul acestora;

pentru indeplinirea unor obligatii contractuale de catre Glory Silver SRL cum ar fi servicii de relationare cu clientii, de imprimare şi trimitere facturi, etc;

in situatiile in care aceasta dezvaluire ar fi necesara pentru atribuirea de premii sau alte facilitati, obtinute ca urmare a participarii dumneavoastra la diverse jocuri sau concursuri cu caracter promotional, sau alte campanii promotionale organizate de catre Glory Silver SRL;

 in cazul unor campanii promotionale organizate de catre Glory Silver SRL impreuna cu diversi parteneri contractuali sau afiliati ai Glory Silver SRL;

 pentru efectuarea analizei datelor, testarea si cercetarea, monitorizarea tendintelor de utilizare si activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranta si autentificarea utilizatorilor;

 pentru transmiterea de materiale cu caracter publicitar/ promotional, in conditiile si limitele prevazute de lege;

 atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

Transferul datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate pe teritoriul Romaniei catre societatile afiliate Glory Silver SRL sau catre diversi imputerniciti ai Glory Silver SRL, fie catre entitati care asigura garantii de securitate corespunzatoare, drepturile dumneavoastra conform prezentei politici de confidentialitate nefiind afectate in vreun mod negativ. Datele dumneavoastra cu caracter personal nu pot fi transferate in afara Romaniei, in statele membre ale UE sau in afara UE.

Furnizarea datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru ca dumneavoastra sa puteti beneficia de oferte cu privire la produsele/ serviciile Glory Silver SRL sau ale partenerilor/ afiliatilor Glory Silver SRL sau pentru ca Glory Silver SRL sa poata gestiona solicitarile dumneavoastra cu privire la incheierea sau executarea contractelor cu Glory Silver SRL. Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal poate avea drept consecinta imposibilitatea beneficierii de serviciile mentionate mai sus.

Masuri de securitate a datelor

Glory Silver SRL va aplica in utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal masurile tehnice si organizatorice necesare in vederea asigurarii securitatii acestora, protejarii impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat.

Drepturile de care beneficiati

in legatura cu aceasta prelucrare de date, aveti dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastra cu caracter personal, rectificarea sau stergerea acestora sau restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii in limitele si conditiile prevazute de lege, precum si dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, daca alegeti sa oferiti consimtamantul dumneavoastra cu privire la anumite prelucrari, aveti dreptul sa-l retrageti in orice moment.

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele dumneavoastra, iar daca da, sa va oferim acces la aceste date precum si informatii despre cum sunt prelucrate

Dreptul la portabilitate se refera la faptul ca puteti primi datele personale intr-un format structurat, care poate fi citit automat si la dreptul ca acestea pot fi transmise direct altui operator

Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci cand aceasta deserveste un interes public ori un interes legitim al nostru

Dreptul la rectificare se refera la corectarea fara intarzieri nejustificate, a datelor personale inexacte

Dreptul la stergere/dreptul de a fi uitat inseamna ca aveti dreptul sa va stergem datele colectate fara intarzieri nejustificate, in oricare din urmatoarele situatii: nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ati retras consimtamantul si nu exista alt temei juridic pentru prelucrare, va opuneti prelucrarii, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale, colectarea s-a facut cu oferirea de servicii ale societatii informationale

Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat daca se contesta exactitatea datelor pe o anumita perioada, suficienta pentru verificarea datelor, daca prelucrarea este ilegala dar nu se doreste stergerea datelor doar restrictionarea, in cazul in care Glory Silver SRL nu mai are nevoie de datele personale in vederea prelucrarii insa ni le cereti pentru apararea unui drept in instanta, daca v-ati opus prelucrarii pentru intervalul de timp cat se verifica daca drepturile legitime prevaleaza asupra drepturilor dumneavoastra.

Contact si suport privind datele dumneavoastra

Toate aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa, datata, semnata si transmisa catre Glory Silver SRL prin:

– posta la adresa: Glory Silver SRL, cu sediul in Oradea, Str.Redutei nr.6, jud Bihor,

 e-mail la office @glory.ro.

In plus, aveti dreptul de a depune plangeri la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau la instantele de judecata, in cazul in care considerati ca Glory Silver SRL v-a incalcat vreun drept in baza prevederilor legale.

Aceasta pagina de internet foloseste fisiere de tip cookie. Pentru mai multe informatii cu privire la modul in care se folosesc aceste fisiere, va rugam sa accesati urmatorul link: https://www.Glory.ro/info/suport/politica-cookie.

Nu uita:

Pentru dezabonare va rugam trimiteti un email pe adresa (office @glory.ro sau online ( unsubscribe from this list ) cu textul dezabonare.